Dobro došli !

Ruralni razvoj zahvata veoma širok spektar, pre svega privrednih aktivnosti kao osnove razvoja,i to naglašeno u selima i seoskim sredinama. Činjenica je da ni jedna država ne može opstati bez ruralnog razvoja. Činjenica je takođe da je to pitanje kod nas potpuno zapostavljeno, što dovodi do katastrofalnih situacija.

Sva naša sela i seoska područja su kao potencijalni resursi za ruralni razvoj, evidentno dokazani i neosporavani. Sve imamo što nam Bog i priroda dade, nedostaje ozbiljna i konkretna organizacija na realizaciji ruralnog razvoja naših sela. Naravno, stručna organizacija po delatnostima, decentralizovana, na bazi prirodnog potencijala, ali uz pomoć i podsticaj države. Polazna osnova za svaku aktivnost su projekti, po raznim temama i samo sa jednom zajedničkom osnovom, ruralni razvoj kao suštinski cilj koji donosi u realizaciji i bukvalno spas za aktivnu ruralnu seosku sredinu.

Projekti za ruralni razvoj soskih područja odnose se pre svega na investiciona ulaganja u infrastrukturu, komunalno opremanje i u privredu, zahvaljujući prirodnim potencijalima kao preduslovima, tražeći prostor u obnovljivoj energiji.

Projekti za ruralni razvoj seoskih sredina pre svega predvidjaju u osnovi razvoj poljoprivrede i pratećih privrednih sadržaja, a uz to i seoskog turizma. Projektima se takodje predvidja i razvoj kulture i obrazovanja, zaštite prirode i zdravstveno-socijalana rešenja uskladjenih sa potrebama i mogućnostima seoskog ruralnog stanovništva.

Prosto je greh ne koristiti ''bogom dane mogućnosti'' koje naravno traže organizovani rad, pomoć i zaštitu u pravno-formalnom i finansijskom smislu od države. Ozbiljno organizovani razvojni programi uz ozbiljnu kontrolu i obavezu,jedino tako daju garanciju i rezultat.

Vojvodina selo

Projekti su osnova predloga realizacije koji omogućuju praćenje rezultata aktivanosti i nastavak pozitivnih rezultata ruralnog razvoja seoskog stanovništva. Suština ruralnog razvoja je zaustaviti nepovoljne trendove migracije stanovništva sa sela u gradove i stvaranje novih problema u prenaseljenim centrima. Stimulativnim merama se može nepovoljni migracioni trend sa sela u gradove ne samo zaustaviti nego i okrenuti u željenom pravcu. Konkretnim projektima, koresteći potencijal i prirodne preduslove u ruralnim seoskim sredinama se može omogućiti, kroz rad sigurna egzistencija stanovništvu ruralnih seoskih područja, na čega to stanovništo ima sva prirodna prava opstanka. Projektima se predvidjaju stručne ekipe iz svih oblasti održivog ruralnog razvoja, sela i područja.

Svi projekti i programi su razvojnog karaktera, naglašeno na zapošljavanju stanovništva. Projekti za investiciono ulaganje omogućuju interesno povezivanje svih zainteresovanih subjekata, kako domaćih tako i stranih investitora, udruživanje i uključivanje u neposrednu realizaciju sa unapred dogovorenom podelom posla i rezultata sve na osnovu investicionih projekata.

Ovakav vid kroz razne projekte raznih tema , pravno-formalno i finansijski usaglašeni sa zakonom, otvaraju prostor nastupa i zahteva kod sopstvene države, sa svim pravima i obavezama i jedne i druge strane . Možemo zajedno timski raditi projekte i konkurisati na čitav niz konkursa održivog razvoja sela i ruralnih područja, kako u zemlji, tako pogotovo na razne fondove podsticaja i donacija Evropske zajednice i šire.

Ne činiti ništa u pokušaju aktiviranja privrednog ruralnog razvoja i održivog razvoja sela i ne priznavati prirodno pravo na egzistenciju ni individui ni društvu, oduzima se svako pravo na opravdanje i pojedincu i državi. Ako ste i vi saglasni sa ovim što je napisano, ako imamo pravo na organizaciju i rad, ako i vi mislite da možemo nešto više zajedno učiniti, naravno, pridružite nam se .

S poštovanjem,

Inicijativu podneo: Dušan Ž. Vidak
Čerević 03.03.2010.

 


Ako ste i vi saglasni sa ovim što je napisano, ako imamo pravo na organizaciju i rad, ako i vi mislite da možemo nešto više zajedno učiniti, naravno, pridružite nam se .