PridruŽite nam se ...!

Podrška se daje Asocijaciji za ruralni razvoj Vojvodine i Srbije dostavljanjem sledećih podataka:

ADRESA:


Napomena: Fizička lica nemaju nikakvu finansijsku obavezu.
Pravna lica mogu biti donatori prema mogućnosti.