RURALNI TURIZAM VOJVODINE - ČereviĆ, 25.06.2010.

PROJEKTI:

ORGANIZACIONA POSTAVKA
ISTRAŽIVANJA - EDUKACIJA

- Seoski turizam Vojvodine
- Lovni turizam Vojvodine
- Ribolovni turizam Vojvodine
- Panonsko selo (Tranzitni turizam)
- Nautički turizam Vojvodine (Itinereri,Mini marine)
- Vinske ture Vojvodine
- Biciklizam - "cikloturizam"
- Zdrava hrana, domaća priprema, recepti
- Suveniri-stari zanati

INVESTICIONI PROJEKTI:

- Eko-etno kamping "pudarske kolibe"
- Turistički brodić 'Šajka' , 15-20m
- Mini marina 'Privez za čamce Čerević'
- Seoski turistički pansion 'Čerević'
- Vinska kuća Čerević - Objedinjeni vinari
- 'Centralni booking' (za ruralni razvoj, projekti-ponuda-posredovanje- realizacija)

Nosioci realizacije gore navedenih projekata:

kao pravna lica:

- Asocijacija za ruralni razvoj i seoski turizam
- 'Eko-etno klub Čerević'

kao privatno lice i autor projekata:

- Dušan Ž. Vidak Čerević, Heroja Raše 42
(Registrovana dopunska delatnost fizičkog lica 'seoski turizam')

Ovde su dati nazivi osnovnih projekata kao teme sa predvidjenim mogućnostima razrade i dopuna do finalnih projekata u zavisnosti od uslova koje postavlja konkurs sa mogućnosšću uključivanja koautora na bazi dogovora u timski rad.

Dušan Ž. Vidak

Salaš